จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง