ซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ขนาดหน้ากว้าง 1.20 เมตร จำนวน 1 เครื่อง