ตราสัญลักษณ์

        ตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองบ้านสวน มีลักษณะเป็นวงกลมพื้นหลังเป็นสีเหลืองทองและสีเขียว ซึ่งมีความหมายถึงความรุ่งเรื่องอุดมสมบูรณ์ และตรงกลางใช้นกยูงเป็นสัญลักษณ์ประจำเทศบาล ตามตำนานของชุมชนเขาน้อย ที่เดิมมีเขาสองลูกติดกัน ลูกหนึ่งชื่อว่า “เขามยุรา” เพราะมีนกยูงอาศัยอยู่ และอีกลูกหนึ่งชื่อว่า “เขาน้อย” ปัจจุบันนกยูงสูญพันธ์และเขาได้หายไป เหลือเพียงชุมชนเขาน้อยและตำนานที่เล่าขานจากอดีต