ติดต่อเรา

 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน

  999 ม.3 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 038-184555 (ตามด้วยหมายเลขภายใน

กด 2 กองคลัง                                                                 โทรสาร 038-184560-1

กด 3 สำนักปลัดเทศบาล                                                 โทรสาร 038-184562

กด 4 กองช่าง                                                                  โทรสาร 038-184564

กด 5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                              โทรสาร 038-184563

กด 6 กองการศึกษา                                                         โทรสาร 038-184566

กด 7 กองวิชาการและแผนงาน                                        โทรสาร 038-184569

กด 8 กองสวัสดิการสังคม                                                โทรสาร 038-184565