ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ราคาต่ำกว่า 50,000 บาท)


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ราคาเกินกว่า 50,000 บาท)


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง