ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ จำนวน 4 วันๆ ละ 2 คัน ณ จังหวัดเชียงใหม่