ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ