ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน