ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ลานกีฬาหมู่บ้านพิมพาภรณ์ 2