ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร (รอรถประจำทาง) บริเวณถนนพระยาสัจจา หน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง หมู่ที่ 3 และถนนเศรษฐกิจ หน้า บจก. ปูนและวัสดุก่อสร้าง (ซอยเมรี่) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน