ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน