รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน ๖ ตำแหน่ง รวม ๒๔ อัตรา