โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ําเปิด คสล. บริเวณห้วยกรวด จุดเริ่มต้น ถนนเลี่ยงเมือง (ข้างโตโยต้าอินเตอร์ยนต์) จุดสิ้นสุด (หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า) บ้านเลขที่ ๑๒/๒๖๑ หมู่ที่ ๖ ตําบลบ้านสวน

Published by admin2 on