จ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร (รอรถประจำทาง) พร้อมหลังคาคุมทางเดิน (Coverway) บริเวณถนนเศรษฐกิจหน้าโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) หมู่ที่ ๖ ตําบลบ้านสวน

Published by admin2 on