ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จํานวน ๔๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on