ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนเศรษฐกิจ (ฝั่งตลาดบ้านสวน) กิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ ถึง ๐+๖๔๕ หมู่ที่ ๕ ตําบลบ้านสวน

Published by admin2 on