ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนอะไหล่เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า ยี่ห้อ มาร์กีต้า รุ่น HM ๑๓๐๖ รหัสครุภัณฑ์ ๐๙๓-๕๕-๐๐๐๑ จํานวน ๒ รายการ

Published by admin2 on