ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล. ห้วยสาธารณะ (มุกหอม) ตั้งแต่บริเวณถนน สุขุมวิทถึงบริษัท CMT หมู่ที่ ๒,๔ ตําบลบ้านสวน

Published by admin2 on