ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล. ห้วยสาธารณะ (มุกหอม) ตั้งแต่บริเวณถนนสุขุมวิทถึงบริษัท CMT หมู่ที่ ๒,๔ ตําบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by admin2 on