ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบที่ ๒ ยี่ห้อ ACER รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๑๘๙ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on