ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจ้างสแกนเอกสารแบบแปลนงานโครงการก่อสร้าง จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on