ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ ณ จังหวัดนครนายก, จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on