ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้้ำเปิด คสล. ห้วยทวน ตั้งแต่ถนน สุขุมวิทถนนพงษ์ประเสริฐ หมู่ที่ ๓ ตําบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by admin2 on