ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสว่านเจาะไฟฟ้า แบบ ๓ ระบบ ยี่ห้อ BOSCH รุ่น GBH ๒-๒๖ DFR รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๙-๕๕-๐๐๐๑ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on