ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by admin2 on