ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเจียไฟฟ้า ๕ นิ้ว ยี่ห้อ บอส รุ่น GWS ๑๑-๑๒๕ กําลังไฟ ๑,๑๐๐ วัตต์ แบบมือถือ รหัสครุภัณฑ์ ๐๙๒-๕๖-๐๐๐๓ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on