ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล. ห้วยยายเจ๋ง (จุดเริ่มต้นถนนบายพาส ถึงถนนบ้านสวน ๑๑) หมู่ที่ ๑ ตําบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by admin2 on

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook