ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำ (สีส้ม) ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ผว ๘๓-๓๔๒๔ ชบ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๓-๐๐๐๒ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on