ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น ๓๔๒๐ ND รหัส ๔๘๒-๕๗-๐๐๙๙ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on