ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับเด็กอายุ ๓-๗ ขวบ จํานวน ๔๔๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by admin2 on