ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ยี่ห้อ ฮีโน่ ทะเบียน ๘๖-๓๗๓๖ ชบ รหัส ๐๑๗-๖๐-๐๐๐๖ จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on