ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล. ห้วยทวน ตั้งแต่ถนน สุขุมวิท-ถนนพงษ์ประเสริฐ หมู่ที่ ๓ ตําบลบ้านสวน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by admin2 on