ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๓๕๙ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๐-๔๖-๐๐๐๑ จํานวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on