จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณตั้งแต่ซอยบ้านสวน-พงษ์ประเสริฐ ๑๒ ถึงปากซอยอยู่แล้วรวยบริเวณบ้านเลขที่ ๑๑/๒.๓ และสุขุมวิท ๒๓ ถึงสุขุมวิท ๒๕

Published by admin2 on