ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล. ห้วยยายเจ๋ง (จุดเริ่มต้นถนนบายพาส ถึงถนนบ้านสวน ๑๑) หมู่ที่ ๑ ตําบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by admin2 on