ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ๖ ล้อ ยี่ห้อ HINOทะเบียน ๘๓-๓๔๘๗ ชบ รหัส ๐๑๗-๔๓-๐๐๐๑ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on