ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on