ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ ๖ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

Published by admin2 on

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook