ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน ๒ รายการ งานบริหารฯ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on