ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ ๓๐ (หมู่บ้านเพชรวิลล่า) ถึงรางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๖ ตําบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by admin2 on