ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจร แดง เขียว เหลือง บริเวณ แยกไฟแดงโรงเรียนธารทิพย์วิทยา หมู่ที่ ๒ ตําบลบ้านสวน จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on