ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on