ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. พร้อมซ่อมผิวจราจร คสล. ซอยหนองข้างคอก ๑ หมู่ที่ ๔ ตําบลหนองข้างคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by admin2 on