โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายน้ำประปาบริเวณ ซอยสาธารณประโยชน์แยกจากซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง ๑๐ ข้างบ้านเลขที่ ๔๓/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลบ้านสวน

Published by admin2 on