โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายน้ำประปาบริเวณ ซอยสาธารณประโยชน์ แยกจากซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง ๖ ข้างบ้านเลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลบ้านสวน

Published by admin2 on