โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายน้ำประปาบริเวณ ซอยสาธารณประโยชน์ แยกจากซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง ๑๐ ข้างโรงงานสแตนเลส หมู่ที่ ๑๐ ตําบลบ้านสวน

Published by admin2 on