ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมปรับปากบ่อพักซอยบ้านสวน-ศุขประยูร ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by admin2 on

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook