ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมป้าย LED แบบสีธรรมชาติ (FULL COLOR) บริเวณถนนวิรัชศิลป์ และถนนพระยาสัจจา ตําบลบ้านสวน จํานวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook