ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําป้ายไวนิล จํานวน ๑๑ รายการ งานบริหารฯ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on