ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จําวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Published by admin2 on